Üdvözöljük Gerjen Község honlapján

Református

Gerjeni Református Missziói Egyházközség

Lelkipásztorunk elérhetősége: 

Véghné Sándor Emma

7134 Gerjen, Béke tér 3.

Tel.: 06-20/378-9868

Email: emmumus@gmail.com

Egyház honlapja: https://gerjenref.webnode.hu/  

Bemutatkozás:

Hisszük, hogy a Gerjeni Református Missziói Egyházközség nem csupán fogalom, de lelki család. Ha személyesen nem is osztozhatunk most hitünk megélésében, de imádkozhatunk egymásért, segíthetünk egymásnak, bátoríthatjuk egymást. Legyen így közöttünk!

„Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!” Zsolt, 4,9

Heti alkalmaik:

Szerda 17 óra – Imaóra
Péntek 16 óra – „Miniifi” ifjúsági óra
Vasárnap 10 óra – Úrnapi istentisztelet

Szeretettel várunk mindenkit hitéleti alkalmaira!

AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Testvérek!

 Istentiszteleti alkalmaink a felelős szervek kérésére szüneteltetésre kerülnek. 

 Nem tudunk személyesen együtt lenni igei alkalmakon, de lelki töltekezésre szeretettel ajánljuk a televíziós istentiszteleteket, és az online követhető istentiszteleteket. 

(https://istentiszteletekonline.hu/)

Kérünk mindenkit, hogy az imaóra megszokott idejében (szerda 18 óra) csendesedjen el imádságra. Hozzuk Isten elé személyes ügyeinket, szeretteinket, falunk lakóit, a ránk bízottakat. Megköszönjük, ha a gyülekezet felé jelzik a testvérek, ki-milyen ügyben számít imatámogatásra.

„De, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”      Ézsaiás 40,31

A Gerjeni Református Egyházközség története

A Gerjeni Református Egyházközség a Dunamelléki Egyházkerülethez tartozik. Története közel 450 évre nyúlik vissza, alapítása az 1550-es évekre tehető. 

1707-től van hiteles dokumentum lelkipásztori jelenlétről, egy 1784-ben írott jegyzőkönyv az itt szolgáló lelkészek névsorával indul. Ekkor az Ófaluban (a jelenlegi helyétől 7-8 kilométerre nyugatra) egy terméskőből épült templom állott, ez valamikor kolostor volt, de a törökök kiűzése után református célra használták.

A gyülekezet, mint az a reformátusoknál szokás volt, iskolát is működtetett. Az épületet gróf Feketics György építtette, s az államosításig az egyházközség tulajdonában volt. Az árvíz kétévente pusztította a falut, a gyülekezet mégis időről időre adakozott meglátva más közösségek szükségét (1810-ben például a „Pápai Collégium” javára).

A falu 1844-ben leégett. A házak mind megsemmisültek, a templom csak részben.

1850-ben jelölték ki a község mai helyét, de az új templom felépítéséig még visszajártak istentisztelet tartására.

Az új templom alapkő letétele 1871. április 16.-án történt Ujlaki István lelkészsége idején. Az épületet 1873. október 12.-én szentelték fel, de többször kellett újjáépíteni. Fennállása óta többször kiöntött a Duna, az egyik legnagyobb árvíz (1893) szintjét egy tábla őrzi a templom keleti falán.

Orgonát a makói római katolikus közösségtől vásároltak 1901-ben. Különlegessége, hogy az 1820-as években készült Temesváron Welter Tamás orgonaépítő műhelyében, s falunk első műemlékvédelmet kapott tárgya lett. Az orgona restaurálási munkálataira 2008-ban került sor.

A templom első két harangját az első világháború idején elvitték beönteni. Ezek pótlása 1923-ban történt meg. Kozák László budapesti harangöntő mester műhelyében készült el a 80 kg-os „g” és a 300 kg-os „h” hangú harang.

1944-ben a szovjet csapatok kilőtték a templomtornyot, mikor a falunál keltek át a Dunán. A helyreállítás 1947 vége felé fejeződött be. Templomunk legutóbbi, többlépcsős renoválására 2004-2013 között került sor.

Comments are closed.