Üdvözöljük Gerjen Község honlapján

Hirdetmények

Közmeghallgatás

Közmeghallgatást tart Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 30-án , 17 órai kezdettel a gerjeni Közösségi Házban.

Pályázati felhívás szociális tűzifa támogatásra

Gerjen Község Önkormányzata pályázatot hirdet szociális tüzelőanyag támogatásra. A kérelem formanyomtatványát minden háztartásba eljuttatjuk. A kitöltött kérelmeket 2023. november 20. 16 óráig lehet leadni ügyfélfogadási időben a hivatalban. (A határidő elmulasztása jogvesztő.) Az érdeklődök bővebb információt a polgármesteri hivataltól kérhetnek.

Ösztöndíj lehetőség Gerjenben is!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. A többszintű …

Nem elég tervezni, hanem tanulni is érdemes

A hétvégén testvértelepülésünkre, Balavásárra látogattunk a gerjeni hivatali munkatársakkal, hogy tapasztalatot gyűjtsünk. Varga Adorján polgármester úrral folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és az elmúlt időszakban láthattuk, hogy milyen kiemelkedő számban lettek sikeresek a pályázataik és folyamatosan fejlődnek. Érdeklődésünkre szeretettel meghívták hivatalunkat, hogy közvetlenül ismerhessük meg hogyan készítik elő projektjeiket, majd valósítják meg azokat, illetve közigazgatási tapasztalatokat …

TÁJÉKOZTATÓ

Önkormányzatunk 2023. év őszére tervezi településünk Helyi Építési Szabályzatának módosítását. A kifüggesztett felhívásunk alapján várjuk az esetleges építési tevékenységgel járó vállalkozás-fejlesztési teveit a HÉSZ előírásai nem teszi lehetővé, kérjük, jelezze a megjelölt határidőig.

Pályázati felhívás – lakossági azbesztmentesítés

Célja: Illegális hulladéklerakás megelőzése és az illegálisan lerakott hulladéklerakók felszámolása. A lakosság körében képződött azbeszt tartalmú építőanyag hulladékok megfelelő szakértelemmel történő összegyűjtésére, szállítására, ártalmatlanításra történő átadására és e feladatok koordinálása. Benyújtási időszak: 2023. július 14. 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig Részletek a dokumentumban!

Szlovákiában képviselem a TEIT-et

Tegnap szakmai látogatásra indultam a TEIT delegáció színeiben a GMF (Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok Csoportja) nemzetközi szervezet által szervezett utazás keretében. Célul tűztük ki, hogy ismereteinket tovább bővítjük más országok nukleáris tapasztalatainak vonatkozásában, így a mohi atomerőműről és a radioaktív hulladékok kezeléséről, tárolásáról tudhattunk meg többet ma a helyszínen remek előadóktól. A mohi atomerőmű …

Élményben, kilométerben, tapasztalatban gazdag hét zárása- bejegyzés a naplómból #4

Ahogy arról korábban is hírt adtam: a héten Törökországba látogattam a TEIT delegációjával, meglátogattuk a Paks II testvérblokkjait az Akkuyu Atomerőmű területén és nagy örömömre hazaértem a gerjeni általános iskola tanévzárójára is . Sok gondolat kavarog bennem, hiszen annyi impulzus, információ és hatás ért. Ilyen zsúfolt hét végén mindig megállok kicsit és próbálom feldolgozni mindazt, …

Eredményes tanévet zártunk

Az elmúlt 24 órában még nagy volt az izgalom, hiszen Törökországból tartottam haza és a gép nem kis késéssel indult. Mindenképp szerettem volna, hogy a mai iskolai tanévzáróra már Gerjenben legyek. Reggelre sikerült hazaérnem és örömmel készültem általános iskolánk ünnepségére. Mérhetetlenül büszke vagyok intézményünkre, mert megmaradt a nyolcosztályos iskolánk. mert folyamatosan nő az iskolai létszám. …

Egy látogatás margójára…

Megtekintettük a Paks II épülő testvérblokkjait Törökországban Izgatottan indultunk az Akkuyu Atomerőműhöz, amely változatos tájon helyezkedik el: a tengerpartján, hegyek között. Az atomerőmű építési területére érkeztünk, ahol az építési területre lépve megtekintettük a 2-es blokk szivattyútelepét, és megnézhettük a panorámát 200 méteres magassági pontról. Már 1974-ben kiválasztották ezt a területet egy erőmű létesítésére, három független …

Comments are closed.