Legfrissebb hírek

2018. 12. 17. – Gerjen, Környezetünk védelmében

Beküldve 2018 december 17, hétfő

KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉBEN

Településünk közelében, környékén – sajnálatos módon – gyakran található nylon zsákban, szatyorban kirakott háziállat-tetemeket, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati maradványokat. Az állati melléktermékek ilyen módon történő elhelyezése főleg a téli időszakban, a Duna árterében, a falu közelében igen gyakori.
2004. május 1. napjától EU-s jogszabály tiltja a településeknek a dögkút használatát. A 45/2012. (V.8.) VM rendelet szerint a kedvtelésből tartott állatok (kivétel a ló), a baromfi, nyúl és a 3 hetesnél nem idősebb malac tetemét – évente legfeljebb 100 kg össztömegig – a tulajdonosa saját telkén elföldelheti. Az elföldelés ott végezhető, ahol a talajvízszint a talajszint alatt 1,5 méternél nem emelkedik magasabbra. Az elföldelést úgy kell végrehajtani, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1 méter különbség legyen. Az elföldelés helye és a szomszédos ingatlan határvonala között legalább 1,5 méter távolságnak kell lennie.
Az állati melléktermékek (tetem, emberi fogyasztásra alkalmatlan maradványok) eldobása, elföldelés nélküli kihelyezése szabálysértés, amit súlyosbít a hazánk keleti, északkeleti részén megjelent afrikai sertéspestis veszélye.
A fentiekre figyelemmel mindenkit kérünk az állati melléktermékek szabályszerű kezelésére és környezetünk megőrzésére.

Dr. Nagy Attila
jegyző