Benyújtott pályázatok

Startmunka  Mintaprogram

Gerjen Község Önkormányzata 2015-ben pályázatot nyújtott be a közfoglalkoztatás bővítésére, ezzel párhuzamban termelő tevékenységre és helyi értékteremtésre. Két alprogramra pályáztunk, melyekben összesen 13,3 millió forint nyerhető el 100% támogatottsággal. A mezőgazdasági alprogramban lehetőségünk nyílik különböző kertészeti eszközök beszerzésére, közöttük egy traktoréra is, illetve a konyhai hűtőkapacitásokat is bővíteni tudjuk. A megtermelt növényeket elsősorban a napközi konyhán használjuk fel, így előreláthatón jelentős összeget tudunk ezzel megtakarítani. A másik alprogramban az önkormányzati ingatlanok előtti járdaszakaszok javítására, cseréjére lesz lehetőségünk, összesen 280 méter hosszan. A két alprogramban együttesen 16 fő foglalkoztatására nyílik lehetőségünk. A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában megtartott előzetes tárgyaláson megfeleltünk az előírásoknak, és kérelmünket pozitív elbírálással továbbították.

A Startmunka Mintaprogram jól láthatóan, és eredményesen működik! A pályázatban megfogalmazott vállalt kötelezettségeken túl 2 utcasarkot is sikerült rendbe tennünk, de természetesen tervben vannak újabb javítások is, amik várhatóan a közeljövőben meg is valósulnak.

Számítógép csere

 

2014-ben Gerjen község kérvényt nyújtott be a Paksi Atomerőmű Informatikai Zrt. felé, melyben az önkormányzati és az önkormányzathoz kapcsolódó intézmények számítógépparkjának cseréjéhez kértünk számítógépeket, nyomtatókat.