Egyházaink

Gerjenben jelenlévő egyházak

Református Egyház

Csécsi István lelkipásztor

Igét hirdet vasárnaponként: 9.30-10:30,

csütörtökön: 18:00 bibliaóra kötetlen beszélgetés

Katolikus Egyház

Ismert helyzet a Magyar Katolikus Egyházban, hogy megfogyatkozott a papok száma. Így van ez a mi egyházmegyénkben is. Ezért szükségessé vált, hogy összevonjanak több plébániát. 2013. január elsejével történtek meg ezek az összevonások. Ennek következményeképpen a Gerjeni Plébánia önállósága megszűnt, a Faddi Plébánia látja el a hívek lelki gondozását. Ez a gyakorlatban már hosszabb ideje így volt, csak az anyakönyvezés történt külön. Így valójában a változás a hívek számára nem is igen érzékelhető. A fontosabb ügyekben szeretnék tájékoztatást adni:

Gerjenben minden vasárnap fél 12-kor van szentmise, valamint a nyári időben (május elejétől október végéig) minden szerdán   este 7 órakor. A szentmisékre lehetőség van miseszándékot kérni, meghalt családtagokért, házassági évfordulókon hálaadásnak, vagy egyéb jó szándékra. Az ilyen mise díja 2500 Ft. Ugyanennyi a temetési gyászmise díja is. A katolikus temetési szertartás díja pedig 20 000 Ft. Idős, beteg emberek ellátása otthonukban, vagy kérésre a kórházban mindig díjtalan. Bármilyen egyéb ügyben szívesen állok a kedves hívek rendelkezésére, akár a szentmisék alkalmával, akár telefonon.                                                                                                  Rostás Jenő István plébános

Pünkösdi Egyház

Empty section. Edit page to add content here.

Hit Gyülekezete

Empty section. Edit page to add content here.