Legfrissebb hírek

Mezőföldvíz Kft. lakossági tájékoztatója

Beküldve 2015 január 31, szombat

Lakossági tájékoztató!

Nem mindegy hol folyik el az esővíz
Tájékoztatjuk a tisztelt Felhasználókat, hogy településükön a szennyvízelvezetés és
-tisztítás szolgáltatás elválasztott rendszerű szennyvízelvezető művel valósul meg,
mely kapacitásából és technológiájából adódóan kizárólag háztartási és előtisztított
ipari szennyvíz befogadására, elvezetésére és megtisztítására alkalmas. Esővíz
közcsatorna-hálózatba juttatása nagyobb esőzések alkalmával a szennyvíztisztító mű
túlterhelését és károsodását, alacsonyabban fekvő területek elöntését, a
szennyvízelvezetés és -tisztítás költségeinek növekedését okozhatja.
1. Csatornahasználati tudnivalók
Fontos, hogy a csatornahálózatba ne jussanak olyan anyagok, melyek zavarják a rendszer és a
tisztítótelep működését. Ezért nem szabad a csatornába engedni többek között zsírt, olajat,
festéket, benzint, mérgező vagy maró anyagokat, műanyag- és üvegpalackokat, építési
törmeléket, állati tetemeket, eldobható pelenkákat, ruhaneműt, nylon harisnyát, stb.
Köztudott, hogy a település csatornahálózata nagyobb záporok esetén túlterheltté válik, a
vezetékek túlnyomás alá kerülnek, és az alacsonyabban fekvő házak pincéiben elöntések,
beázások keletkeznek. Mi, mint szolgáltató szintén tapasztaljuk a problémát, hiszen a
szennyvízvezetékek, a szennyvízátemelők és a szennyvíztisztító telepek csapadékos időben
túlterhelten üzemelnek. Bár minden ingatlantulajdonosnak fontos lenne tudnia, sajnos mégis
sokan nincsenek tisztában vele, hogy településünkön elválasztott rendszerű szennyvízhálózat
működik. Ez azt jelenti, hogy az esővizet nem a csatornahálózatba, hanem a szennyvíztől
elkülönítve, közvetlenül a befogadó vízfolyásba, csapadékvíz elvezető árokba vezetik el.
Tipikusan olyan területekről van szó, ahol egész évben szinte semmi gond sincs a
szennyvízelvezető rendszerrel. Egy kiadós esőnél, zápornál viszont azonnal túlterheltté válik a
rendszer, mert nagymennyiségű esővíz kerül abba a szennyvízhálózatba, amelyet nem ilyen
hatalmas mennyiségű víz elvezetésére méreteztek. Se a szivattyúk, se a csővezetékek, se a
szennyvíztelep nem tudnak megbirkózni a csapadékvízzel. A szennyvízelvezető mű biztonságos
üzemeltetése közös érdekünk, ezért tisztelettel kérjük felhasználóinkat, hogy fokozottan
ügyeljenek arra, hogy az ingatlanukon összegyűlő csapadékvizek elvezetése szabályosan, a
szennyvízelvezető törzshálózattól teljes mértékben elkülönítve történjen.
A szennyvíztisztító-telepek a beérkező szennyvizet elsősorban élő mikroorganizmusok
segítségével tisztítják, melyeket az esős időszakban a közcsatornába engedett csapadékvíz
kimoshat, jelentősen lassítva, és rontva ezzel a szennyvízkezelés folyamatait. Másrészt a
szennyvízhálózatba juttatott esővíz megnöveli a szennyvízmennyiséget, ami a hálózat és a
szennyvíztisztító-telep túlterheltségét, szélsőséges körülmények között pedig akár a mélyebben
fekvő ingatlanok elöntését is eredményezheti. Az okozott károk jelentős többletköltséget rónak
a szolgáltatóra és – rendkívüli esetekben – azokra a fogyasztókra is, akiket a szennyvíz
visszatorlódása vagy az ingatlan elöntése veszélyeztet.

2. Jogszabályi kötelezettségek
Felhívjuk a tisztelt Felhasználóink szíves figyelmét, hogy az 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet 85.§ (5) bekezdése szerint elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe
csapadékvizet juttatni tilos.
Társaságunk a közcsatorna-hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében a szennyvízelvezető
törzshálózaton rendszeresen végez ellenőrzéseket, melyek kiterjednek az illegális csapadékvízbebocsátások
kiszűrésére is. Bár az esővíz összegyűjtésére és felhasználására a ciszternával
összekötött locsolórendszertől a díszkertbe épített halastó vízellátásáig számtalan praktikus és
költségkímélő megoldás létezik, a Mezőföldvíz Kft. még mindig sok ingatlanon tapasztal az esővíz
elvezetésével kapcsolatos szabálytalanságokat. Ennek felderítésére Társaságunk a
leghatékonyabb ismert módszerek vizsgálatát fogja alkalmazni.
Ilyen esetekben a bebocsátásban érintett fogyasztókkal szemben a már idézett 58/2013.
(II.27.) Kormányrendelet 85. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint járhat el a
szolgáltató:
Amennyiben csapadékvizet közcsatornába juttató felhasználónk ezt a gyakorlatot felszólításunk
ellenére tovább folytatja, a víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően
a jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszünteti. A szennyvízelvezető törzshálózatba
jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után pedig Üzletszabályzatban meghatározott
jelentős mértékű pótdíjat számol fel.
A házi szennyvízhálózat rendeltetésszerű használata a fogyasztó felelőssége, ezért annak
rendszeres ellenőrzése és karbantartása, javítása is őt terheli. Amennyiben Ön nem biztos az
adott ingatlan csapadékvíz-elvezetésének szabályos kialakításában, akkor azt házilag vagy
szakember bevonásával bármikor ellenőrizheti, hiba esetén időben gondoskodhat annak
javításáról.
3. Információk
Bízunk benne, hogy Ön is szabályosan veszi igénybe a szennyvízelvezetés és -tisztítás
szolgáltatásunkat. Kérjük, mielőbb ellenőrizze, ellenőriztesse esővíz-elvezető rendszerét és házi
szennyvízhálózatát. Szabálytalanság észlelése esetén szíveskedjen annak megszűntetéséről
haladéktalanul gondoskodni.
Minden a fentieket érintő kérdésben kérjen tájékoztatást helyi főmérnökségeinken.
Felhívásunkkal kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket az Ügyfélszolgálat 06-40-462-000-ás
telefonszámán is várjuk.
Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!
2015. január 26.

Mezőföldvíz Kft.
Ügyfélszolgálat

www.mezofoldviz.hu
06-40-462-000

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
lynda course free download
download micromax firmware
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy course