Református parókia felújítása

A parókia felújítása

A Gerjeni Református Missziói Egyházközség épületeinek felújítására 2013. szeptember 9-én építési- vállalkozási szerződéseket kötött.
A parókiaépület felújításának kivitelezője a templom többlépcsős felújítási munkáiról már ismert Korall Építőipari Szövetkezet, az asztalosipari munkákat helyi vállalkozás, a TABCSÁK BT. végzi.
Jelenleg a tetőfedés cseréje van folyamatban, ezt követik a bádogozási munkák, a nyílászárók részbeni cseréje, és a külső vakolat felújítása.
Az egyházközség tulajdonában levő parókiaépület a falu központjának egyik meghatározó épülete. Ezen a helyen 1855-ben, azaz a falu Duna mellé településének idején paplak építéséhez kezdtek a gerjeni emberek. Az épület 1922. évi újjáépítését követően többször is felújításra került, mostanára viszont már az állagmegóvása is kritikussá vált.
A templom befejező felújítási munkáira, külső lábazatának festésére és kerítésének felújítására helyi vállalkozással, a Lau-Ger Kft-vel kötött vállalkozási szerződést az egyház.
A felújítási munkák az Európai Unió támogatásával, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból valósulhatnak meg, a Duna Összeköt Egyesület (LEADER Helyi Akciócsoport) közreműködésével.
A október hónap folyamán elkészült a tetőszerkezet megerősítése, szigetelése és új cseréplécek re új cserepeket raktak.
A tető elkészültével az épületen a kőműves munkák is elkezdődhettek. Kijavították a stukkókat, oszlopokat a vakolatokat.
Az épület elektromos hálózatát már korábban felújították, az összes vezetéket, kapcsolót és konnektort kicserélték.
Novemberben befejeződött a Gerjeni Református Missziói Egyházközség parókiaépületének felújítása. Parókiánk, mint egy „kis ékkő”, díszíti a falu központját.
A beázó, tönkrement tető és ereszcsatornák, az elhasználódott ajtók és ablakok helyére új került, az omladozó vakolat megújult. Jelenleg a parókia udvarának zöldfelület rendezése, járda készítése van folyamatban. Mindezek forrása az “Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa” – az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával. A Tolnai Egyházmegye támogatásával kicserélésre került az épület elektromos hálózata és szerelvényei, megtörtént a vezetékes ivóvízhálózatra csatlakozás, amely eddig a szomszéd portáról volt megoldva. Az épület alkalmassá vált, illetve válik lelkészcsalád fogadására, egyházi ügyeink, teendőink intézésére, egyházi rendezvények tartására. Készülünk a pénzügyi elszámolásra, ugyanis az EMVA támogatás utófinanszírozással kerül kifizetésre, ami azt jelenti, hogy előbb ki kell fizetni a felújítási munkák számláit, amelyeket nagyságrendjüknél fogva hitelből tudunk megoldani. A hitel kamata, valamint a felújítási munkák során felmerült, előre nem látható javítások költségei jelentős terhet jelentenek egyházunknak.
A decemberi jó időnek köszönhetően a református parókia felújítási munkáinak hátralévő feladata, a kert átépítése is befejeződhetett.
Az épület külső felújítását és a vízvezeték bekötését követően kerülhetett sor a parókiaudvar parkosítására. Térköves járda került kiépítésre, kerékpár tároló és padok lettek kihelyezve, valamint fákat ültettek és füvesítették az udvart.
A pályázat egyik része ezzel befejeződött. Tavasszal folytatódik tovább a templom kerítés megújítása, és a lábazat festése.

reformatust_parokia