Iskola

A Gerjeni Református Általános Iskola és Óvoda
bemutatása

Adatok

Név: Gerjeni Református Általános Iskola és Óvoda

OM azonosító: 202624

Intézmény címe: 7134 Gerjen Szent I. u. 26.

E-mail cím: gerjen.iskola@reformatus.hu

Tel: 0674/337-041, Fax:0674/337-041

Az intézmény a tolnai tankerület irányítása alá tartozik.

Az iskolánkról röviden

A helyi Kenessey Albert Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008.augusztus végéig működött önállóan (addig voltam intézményvezetője).

2008. szeptemberétől a Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagintézménye lettünk (azóta a tagintézmény-vezetője vagyok).

A nevelőtestület 12 főből áll. Faddról két kolléganő tanít nálunk fizikát és földrajzot. Tőlünk Ők kémia tanárt kapnak.

A szakos ellátottság a pedagógus létszámhoz mérten jó. Az éneket, rajzot és technikát nem szakos pedagógusok oktatják a felső tagozaton.

A tanulásban akadályozott vagy részképesség zavarral küzdő tanulóinkkal gyógypedagógus kolléganőnk végzi a fejlesztő munkát.

A sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztését is Ő végzi.  A beilleszkedési-tanulási –magatartási zavaros diákjainkkal a fejlesztőpedagógusunk foglalkozik.

A Paksi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálattól az idei tanévben logopédust kaptunk a rászoruló tanulók megsegítésére.

Az idei tanévben 92 tanulónk van. 8 évfolyamon, kis létszámú osztályokban folyik a nevelő-oktató munka. Délután három napközis csoport (kettő alsós és egy felsős) működik.

Az alsósokat a viszonylag magas csoport létszám miatt (35 fő) két teremben foglalkoztatjuk. A felsős napközis csoport 23 fővel működik.

suli1

Tárgyi feltételeink

A nyolc osztály (alsó és felső tagozat) 2003 óta egy épületben tanul, melynek az alsó tagozatos szárnya ekkor került átadásra. A felső tagozatos régi épületszárny teljes felújítása történt meg ugyanakkor. Feladataink ellátását segíti az Önkormányzat tulajdonában lévő sportcsarnok és napközi otthonos konyha. Az intézmény tárgyi felszereltsége az elvárásoknak megfelelő. Pályázatainknak és az Atomerőműtől kapott bútor támogatásnak köszönhetően az iskola bútorzata megfelelő, mindig igyekeztünk a tanulóbarát környezet kialakítására.

Nevelő-oktató munka

A tantestület középkorúnak mondható, tapasztalt pedagógusokból áll. 11 nő és egy férfi alkotja. Végzettségeinket igyekeztünk mindig az ellátandó feladatainkhoz igazítva, tervezve bővíteni. Több a tanítónk, de véleményem szerint ez így jó, mivel Ők is igyekeztek egy-egy szakot elvégezni, vagy valamilyen más szakirányt felvenni a gördülékenyebb és szakszerűbb munkavégzés céljából. Az iskola pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a szociális hátrányok kompenzálása.

Mivel minden évben sok volt (kb.40 fő) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszáma, így a 2005/2006. tanévtől megkezdtük az Integrációs Pedagógiai Rendszer építését.

Az IPR-hez kiírt HEFOP 2.1.5 pályázat, melyet konzorciumban írtunk Bátával és Tengeliccel, 4,8 millió forintot hozott az intézménynek.

A pályázat sikerének köszönhetően nevelőtestületünk szakmailag is megújulhatott. A testület egésze három 30 órás tanfolyamon vett részt. (tanfolyamok: -integrációs pedagógiai rendszerről,- multikulturális tartalmak a nevelésben,- kooperatív tanulásszervezés)

A tanulóbarát környezet kialakítása során a felső tagozaton új modern táblákat és korszerű, könnyen mozgatható padokat és székeket vettünk- ez utóbbi is az új tanulásszervezési módszereket szolgálja.

Az alacsony osztálylétszámok miatt órakeretben egy idegen nyelv oktatására van lehetőség (ez a német), de az érdeklődők szakkörön az angollal is foglalkozhatnak. Az informatikai tájékozottságot a kötelező órák mellett szintén szakkör biztosítja már alsó tagozattól.

Rajz óráink szakszerű megtartásához gyakran kapunk segítséget az intézményünkben művészetoktatási tanszakot vezető festőművész kollégánktól.

A szegedi székhelyű „Nyitott Világ” Művészeti Iskolával együttműködve a gyerekek idén két tanszakon kézműves tevékenységet, valamint rajzolás-festést tanulhatnak már hosszú évek óta.

A Tankerület által megrendezésre kerülő tanulmányi versenyeken diákjaink nagyon jól szerepeltek. Egy tanulónk megyei fizika versenyen első helyezést, míg az országoson harmadik helyezést ért el.

A tagintézmény élénk és eredményes sportélettel büszkélkedhet. Népszerű az atlétika, a futball és a gyeplabda. Atlétika sportágban a tanulásban akadályozott tanulóink közül egy kislány két országos aranyérmet is szerzett.

Gyeplabda sportágban is kimagasló eredményeink vannak évről – évre (diákolimpiai országos dobogós helyek).

Miden lehetőséget megragadunk a gyerekek személyiségének sokoldalú fejlesztésére. Ezt a célt szolgálják a tantervi követelményeken túl a sokféle szabadidős tevékenységeink is: vetélkedők, játszóházak, projektnapok, kirándulások, kerti-partik, stb.

A személyiség fejlődésre pozitívan hat a családias légkör, hiszen a szülők, gyerekek és a pedagógusok jól ismerik egymást, osztoznak egymás gondjában, sikerében, örömében. Könnyen mozgósíthatók a jó ügy érdekében. Különösen az Őket összefogó szülői szervezetre támaszkodhatunk feladataink színvonalasabb megvalósítása érdekében. Nincs olyan rendezvényünk, ahol valamilyen minőségben (szervező, támogató, meghívott vendég, stb.) ne lennének jelen.

Ennek a jó kapcsolatnak a fenntartására és kiszélesítésére ad lehetőséget számunkra a TÁMOP -3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú pályázat,melynek megvalósítása zajlik a tanév végéig az intézményben.

A diákönkormányzat vezetőjének, a szülői közösség elnökének és az intézmény helyi vezetőjének összehangolt, jól megtervezett munkájának köszönhető az iskolatámogatókkal való hatékony együttműködés.

 Záró gondolatok

Sok-sok munka van mögöttünk. Az évek során egyre összetartóbbá, képzettebbé vált a tantestület. Mindenki tette a maga dolgát egymás érdemeit elismerve, tisztelve. Örülök, hogy ennek a tantestületnek az élén állhatok. Célom ezután is az értékteremtés, szakmai gazdagodás az adott pedagógiai környezetben.

Bánné Tóth Erika
tagintézmény-vezető

Gerjen, 2015. február 11.

Letöltés (PDF, 709KB)