Üdvözöljük Gerjen Község honlapján

VárLak Óvoda – Bölcsőde

Önkormányzat sikeres pályázata által megépült (2021-ben) a község új, korszerű, napjaink igényének megfelelően felszerelt óvoda-bölcsődéje.

BÖLCSŐDE

Mottónk:

„ A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt aligha lehet valaha onnan kipusztítani!” / J. F. Oberlin/

Bölcsődénk 2022 januárjában indult, újonnan épült óvoda és bölcsődeként, mely biztosítja a 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását. 14 (12) férőhelyes egy csoportos bölcsődeként üzemelünk, gondozzuk és neveljük a ránk bízott gyermekeket.

Intézményünkben levő sószobában ősztől-tavaszig tartunk mesés foglalkozásokat, immunerősítés és betegségmegelőzés céljából.

Csoportszobánk tágas és világos, a gyermekek fejlettségi szintjének és életkorának megfelelő változatos, sokféle tevékenységre lehetőséget kínáló játékkészletünk biztosítja a szabad játéktevékenységet.

Tágas udvarunk a nagymozgásos tevékenységeknek és a szabad levegőn való szabad játéknak nyújt lehetőséget.

Célunk a fejlődés elősegítése, az érzelmi, értelmi intelligencia kibontakoztatása, a családokkal együttműködve, a családok nevelési stílusának megismerésével, támogatásával, segítségével. Munkánkban az óvó gondoskodás és a bátorító nevelés elvei a meghatározók.

Olyan családbarát bölcsődeként kívánunk működni, ahol az ellátás összhangban van a gyermekek szükségleteivel.  Törekvésünk, hogy minden kisgyermek és felnőtt jól, otthonosan érezze magát intézményünkben. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek nyugodt, biztonságot nyújtó nevelői légkörben, a játékon keresztül tanulással gazdagodjanak értelmileg, érzelmileg és szociálisan.

A két kisgyermeknevelőnk és egy dajkánk biztos szakmai tudással és tapasztalataikkal magasszintű nevelő-gondozó munkát végeznek, illetve felkészültek a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek fogadására is.

Az intézményben kialakított tálalókonyhánk két főétkezést és két kisétkezést, illetve ételallergiában szenvedő gyermekek diétás étkezését biztosítja gyermekeink számára.

Balogh-Karaszek Flóra
Bölcsődei szakmai vezető
telefonszám: +36-75/675 932
e-mail: gerjen.ovoda@gmail.com

ÓVODA

Mottónk:

„ Csináljon bármit, ami nyitogatja

szemét, eszét, szaporítja tapasztalatait.

Ő azt hiszi csak játszik.

De mi már tudjuk, mire megy a játék.

Arra, hogy e világon otthonosan mozgó,

eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle „

                                                                             / Varga Domokos /

Óvodánk 3 csoporttal működik Gerjen központjában, nem messze a Dunától. Csoportszobáink világosak, sok növénnyel, gyermekeknek megfelelő, új bútorzattal felszereltek, esztétikusan díszítettek. Otthonos, barátságos légkör várja minden évkezdéskor a gyermekeket.

A 2021.-2022-es tanévtől 3 osztatlan (Süni, Egér, Csiga) csoporttal dolgozunk, a könnyebb eligazodást segítik a játékos csoport-elnevezések.

Az óvodanyitva tartása: reggel 6 órától,16 óráig.

Nevelési programunkat, Fábián Katalin Tevékenységközpontú Nevelési Programját alapul véve adaptáltuk, mely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül, elfogadva az ott megfogalmazott elveket és feladatokat.

Ezt a programot azért választottuk, mert szemlélete, gyakorlata hasonló a mi szemléletünkhöz, eddigi gyakorlatunkhoz. A program gyermekközpontú, mely a tevékenységeken keresztül, és a tevékenységek által történő nevelést tekinti alapvető feladatának.

Hangsúlyozza az óvoda funkcióinak, szerepének, nevelési rendszerének hatékonyságát a helyi sajátosságaink figyelembevételével. Választásunkban megerősítettek bennünket azok a szülői vélemények, amelyek eddigi munkánkat elismerték. Elmondásuk szerint a gyermekeik szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat. Az általunk szervezett programokat, foglalkozásokat sikeresnek tartják.

A változatos óvodai tevékenységek megszervezésével, azok gyakorlásával juttatjuk el gyermekeinket testileg, szellemileg a legoptimálisabb fejlettségi szintre, melynek eredményeként képességeiket szabadon kibontakoztatják.

2023. februárjától lehetősége van a gyermekeknek ismerkedni az angol és német nyelvvel játékos formában. Az intézményünkben található sószoba rendszeres használatával elősegítjük gyermekeink testi, lelki egyensúlyának megőrzését.

Óvodánkban egyik csoportban két óvónő (egyikőjük az intézményünk vezetői feladatait is ellátja) és egy szakképzett dajka dolgozik, akik heti váltásban végzik munkájukat délelőttös és délutános műszakban. A másik csoportban egy óvónő irányításával egy szakképzett pedagógiai és családsegítő munkatárs és egy szakképzett dajka dolgozik. A harmadikban egy óvónő, óvó bácsi egy szakképzett dajkával tevékenykedik.

Óvodapedagógusaink jól felkészültek, képzettek, lelkiismeretesek.

Dajkáink gyermekszerető, szakképzett emberek. Munkájukat tudatosan, nagy törődéssel, az óvodapedagógusokkal összhangban végzik.

Természetes környezetünkből fakadó lehetőségeinkből ered, hogy kiemelt hangsúlyt helyezünk a környezet szeretetére, szűkebb és tágabb környezetünk megismerésére, a környezet tiszteletére, csodálatára.

Rendkívül fontosnak tartjuk a természetvédő emberi tulajdonságok megalapozását, az ezzel kapcsolatos viselkedésmód, szemlélet, értékrend kialakítását.

Az udvaraink tágasak, új játékokkal felszereltek, melyek segítik a nagymozgások fejlődését, a friss levegőn való tartózkodás örömét.

Célunk: hogy óvodai és bölcsődei nevelésünk gyermekközpontú, befogadó legyen, így biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, és meglévő hátrányai csökkenjenek, nem adva helyet semmiféle előítélt kibontakozásának.

Szalainé Halmazsán Hajnalka
Intézményvezető
telefonszám: +36-70/197-6341
e-mai: gerjen.ovoda@gmail.com

Comments are closed.