Üdvözöljük Gerjen Község honlapján

A településrendezési terv felülvizsgálatának ügyében lehet eljuttatni az észrevételeket június 25-ig!

2020.06.10.

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS GERJEN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÜGYÉBEN

Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2020. (V.21.) önkormányzati határozatában döntött a község Településrendezési Tervének (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) felülvizsgálatáról.

A felülvizsgálat az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet (továbbiakban EljR.) 36. § előírásai szerint teljes eljárás keretében történik, aminek első lépése többek között a 29/A. §, valamint a helyi partnerségi rendelet szerinti előzetes tájékoztatás:

  • A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálata Gerjen község teljes közigazgatási területére terjed ki.
  • Az Önkormányzat a kedvező adottságú lakóterületek minőségi fejlesztését, a gazdasági területek megtartását, a befektetői-vállalkozói igények kielégítését, a természeti és épített környezet értékeinek megőrzését és a turizmus ösztönzését tekinti legfőbb céljának.
  • A felülvizsgálat során a hatályos Országos- és Tolna Megye Területrendezési tervének vonatkozó előírásai, valamint a jelentkező fejlesztési igények kerülnek beépítésre a felsőbb szintű jogszabályok figyelembe vételével.

Az előzetes tájékoztatási szakasz folyamán a lakosságnak is lehetőséget biztosítunk észrevételeinek megtételére.

A településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos észrevételeiket – a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV.22.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdése alapján – 2020. június 25-ig (közzétételtől számított 15 nap) juttathatják el kizárólag elektronikus levél útján a jegyzo@gerjen.hu email címre.

Az előzetes tájékoztatás lezárása után a véleményezési szakasz következik, ahol a felülvizsgálat tervdokumentációja véleményezhető lesz.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

Gerjen, 2020.06.08.

                                                               Tisztelettel:

                                                                                              Romhányi Károly

                                                                                                 polgármester

Last modified: 2020.06.10.

Comments are closed.