Üdvözöljük Gerjen Község honlapján

Ösztöndíj lehetőség Gerjenben is!

2022.10.07.

Gerjen Község Önkormányzata is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Évente több mint 22 000 pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti.

– „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS- felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második. A 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.

A felhívás kódja: BURSA-2023-A

– „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS- felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A felhívás kódja: BURSA-2023-B

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.

Last modified: 2022.10.07.

Comments are closed.